Showing all 26 results

Product categories

Seedco White Maize SC 547

$9.43$70.69
 • AUD: $14.47 - $108.49
 • BWP: $128 - $956
 • CAD: $13 - $96
 • EUR: €9.76 - €73.23
 • GBP: £8.96 - £67.17
 • KES: KSh1,135.79 - KSh8,518.41
 • NAD: $169.19 - $1,268.92
 • NZD: $16.45 - $123.40
 • MWK: $9,857.35 - $73,930.10
 • MYR: RM43 - RM325
 • MZN: MT602 - MT4 512
 • RUB: руб.539.61 - руб.4,047.09
 • TZS: TSh21,962 - TSh164,712
 • UGX: USh36,708.79 - USh275,315.95
 • ZAR: R170.00 - R1,275.00
 • ZMW: $154 - $1,152

Seedco White Maize SC 437

$9.43$70.69
 • AUD: $14.47 - $108.49
 • BWP: $128 - $956
 • CAD: $13 - $96
 • EUR: €9.76 - €73.23
 • GBP: £8.96 - £67.17
 • KES: KSh1,135.79 - KSh8,518.41
 • NAD: $169.19 - $1,268.92
 • NZD: $16.45 - $123.40
 • MWK: $9,857.35 - $73,930.10
 • MYR: RM43 - RM325
 • MZN: MT602 - MT4 512
 • RUB: руб.539.61 - руб.4,047.09
 • TZS: TSh21,962 - TSh164,712
 • UGX: USh36,708.79 - USh275,315.95
 • ZAR: R170.00 - R1,275.00
 • ZMW: $154 - $1,152

Seedco Yellow Maize SC 402 G (Gaucho Treated)

$103.68
 • AUD: $159.12
 • BWP: $1,403
 • CAD: $141
 • EUR: €107.41
 • GBP: £98.52
 • KES: KSh12,493.67
 • NAD: $1,861.08
 • NZD: $180.99
 • MWK: $108,430.81
 • MYR: RM477
 • MZN: MT6 618
 • RUB: руб.5,935.74
 • TZS: TSh241,577
 • UGX: USh403,796.73
 • ZAR: R1,870.00
 • ZMW: $1,690

Seedco Yellow Maize SC 608 G (Gaucho Treated)

$108.39
 • AUD: $166.35
 • BWP: $1,467
 • CAD: $148
 • EUR: €112.29
 • GBP: £102.99
 • KES: KSh13,061.57
 • NAD: $1,945.68
 • NZD: $189.22
 • MWK: $113,359.49
 • MYR: RM498
 • MZN: MT6 919
 • RUB: руб.6,205.54
 • TZS: TSh252,558
 • UGX: USh422,151.12
 • ZAR: R1,955.00
 • ZMW: $1,767

Seedco Sugar Beans SC Bounty

$18.85$94.25
 • AUD: $28.93 - $144.65
 • BWP: $255 - $1,275
 • CAD: $26 - $128
 • EUR: €19.53 - €97.64
 • GBP: £17.91 - £89.56
 • KES: KSh2,271.58 - KSh11,357.89
 • NAD: $338.38 - $1,691.89
 • NZD: $32.91 - $164.54
 • MWK: $19,714.69 - $98,573.47
 • MYR: RM87 - RM433
 • MZN: MT1 203 - MT6 016
 • RUB: руб.1,079.22 - руб.5,396.12
 • TZS: TSh43,923 - TSh219,615
 • UGX: USh73,417.59 - USh367,087.93
 • ZAR: R340.00 - R1,700.00
 • ZMW: $307 - $1,536

Seedco Sorghum SC Sila (White)

$4.71$51.84
 • AUD: $7.23 - $79.56
 • BWP: $64 - $701
 • CAD: $6 - $71
 • EUR: €4.88 - €53.70
 • GBP: £4.48 - £49.26
 • KES: KSh567.89 - KSh6,246.84
 • NAD: $84.59 - $930.54
 • NZD: $8.23 - $90.49
 • MWK: $4,928.67 - $54,215.41
 • MYR: RM22 - RM238
 • MZN: MT301 - MT3 309
 • RUB: руб.269.81 - руб.2,967.87
 • TZS: TSh10,981 - TSh120,788
 • UGX: USh18,354.40 - USh201,898.36
 • ZAR: R85.00 - R935.00
 • ZMW: $77 - $845

Seedco Sorghum SC Smile (Red)

$4.71$51.84
 • AUD: $7.23 - $79.56
 • BWP: $64 - $701
 • CAD: $6 - $71
 • EUR: €4.88 - €53.70
 • GBP: £4.48 - £49.26
 • KES: KSh567.89 - KSh6,246.84
 • NAD: $84.59 - $930.54
 • NZD: $8.23 - $90.49
 • MWK: $4,928.67 - $54,215.41
 • MYR: RM22 - RM238
 • MZN: MT301 - MT3 309
 • RUB: руб.269.81 - руб.2,967.87
 • TZS: TSh10,981 - TSh120,788
 • UGX: USh18,354.40 - USh201,898.36
 • ZAR: R85.00 - R935.00
 • ZMW: $77 - $845

Seedco Soy / Soya Beans SC Status

$23.56$51.84
 • AUD: $36.16 - $79.56
 • BWP: $319 - $701
 • CAD: $32 - $71
 • EUR: €24.41 - €53.70
 • GBP: £22.39 - £49.26
 • KES: KSh2,839.47 - KSh6,246.84
 • NAD: $422.97 - $930.54
 • NZD: $41.13 - $90.49
 • MWK: $24,643.37 - $54,215.41
 • MYR: RM108 - RM238
 • MZN: MT1 504 - MT3 309
 • RUB: руб.1,349.03 - руб.2,967.87
 • TZS: TSh54,904 - TSh120,788
 • UGX: USh91,771.98 - USh201,898.36
 • ZAR: R425.00 - R935.00
 • ZMW: $384 - $845

Seedco Soy / Soya Beans SC Spike

$23.56$51.84
 • AUD: $36.16 - $79.56
 • BWP: $319 - $701
 • CAD: $32 - $71
 • EUR: €24.41 - €53.70
 • GBP: £22.39 - £49.26
 • KES: KSh2,839.47 - KSh6,246.84
 • NAD: $422.97 - $930.54
 • NZD: $41.13 - $90.49
 • MWK: $24,643.37 - $54,215.41
 • MYR: RM108 - RM238
 • MZN: MT1 504 - MT3 309
 • RUB: руб.1,349.03 - руб.2,967.87
 • TZS: TSh54,904 - TSh120,788
 • UGX: USh91,771.98 - USh201,898.36
 • ZAR: R425.00 - R935.00
 • ZMW: $384 - $845

Seedco Soy / Soya Beans SC Serenade

$23.56$51.84
 • AUD: $36.16 - $79.56
 • BWP: $319 - $701
 • CAD: $32 - $71
 • EUR: €24.41 - €53.70
 • GBP: £22.39 - £49.26
 • KES: KSh2,839.47 - KSh6,246.84
 • NAD: $422.97 - $930.54
 • NZD: $41.13 - $90.49
 • MWK: $24,643.37 - $54,215.41
 • MYR: RM108 - RM238
 • MZN: MT1 504 - MT3 309
 • RUB: руб.1,349.03 - руб.2,967.87
 • TZS: TSh54,904 - TSh120,788
 • UGX: USh91,771.98 - USh201,898.36
 • ZAR: R425.00 - R935.00
 • ZMW: $384 - $845

Seedco Soy / Soya Beans SC Safari

$23.56$51.84
 • AUD: $36.16 - $79.56
 • BWP: $319 - $701
 • CAD: $32 - $71
 • EUR: €24.41 - €53.70
 • GBP: £22.39 - £49.26
 • KES: KSh2,839.47 - KSh6,246.84
 • NAD: $422.97 - $930.54
 • NZD: $41.13 - $90.49
 • MWK: $24,643.37 - $54,215.41
 • MYR: RM108 - RM238
 • MZN: MT1 504 - MT3 309
 • RUB: руб.1,349.03 - руб.2,967.87
 • TZS: TSh54,904 - TSh120,788
 • UGX: USh91,771.98 - USh201,898.36
 • ZAR: R425.00 - R935.00
 • ZMW: $384 - $845

Seedco White Maize SC 729

$9.43$94.25
 • AUD: $14.47 - $144.65
 • BWP: $128 - $1,275
 • CAD: $13 - $128
 • EUR: €9.76 - €97.64
 • GBP: £8.96 - £89.56
 • KES: KSh1,135.79 - KSh11,357.89
 • NAD: $169.19 - $1,691.89
 • NZD: $16.45 - $164.54
 • MWK: $9,857.35 - $98,573.47
 • MYR: RM43 - RM433
 • MZN: MT602 - MT6 016
 • RUB: руб.539.61 - руб.5,396.12
 • TZS: TSh21,962 - TSh219,615
 • UGX: USh36,708.79 - USh367,087.93
 • ZAR: R170.00 - R1,700.00
 • ZMW: $154 - $1,536

Seedco White Maize SC 727

$9.43$84.83
 • AUD: $14.47 - $130.19
 • BWP: $128 - $1,148
 • CAD: $13 - $115
 • EUR: €9.76 - €87.88
 • GBP: £8.96 - £80.60
 • KES: KSh1,135.79 - KSh10,222.10
 • NAD: $169.19 - $1,522.70
 • NZD: $16.45 - $148.08
 • MWK: $9,857.35 - $88,716.12
 • MYR: RM43 - RM390
 • MZN: MT602 - MT5 415
 • RUB: руб.539.61 - руб.4,856.51
 • TZS: TSh21,962 - TSh197,654
 • UGX: USh36,708.79 - USh330,379.14
 • ZAR: R170.00 - R1,530.00
 • ZMW: $154 - $1,383

Seedco White Maize SC 719

$9.43$94.25
 • AUD: $14.47 - $144.65
 • BWP: $128 - $1,275
 • CAD: $13 - $128
 • EUR: €9.76 - €97.64
 • GBP: £8.96 - £89.56
 • KES: KSh1,135.79 - KSh11,357.89
 • NAD: $169.19 - $1,691.89
 • NZD: $16.45 - $164.54
 • MWK: $9,857.35 - $98,573.47
 • MYR: RM43 - RM433
 • MZN: MT602 - MT6 016
 • RUB: руб.539.61 - руб.5,396.12
 • TZS: TSh21,962 - TSh219,615
 • UGX: USh36,708.79 - USh367,087.93
 • ZAR: R170.00 - R1,700.00
 • ZMW: $154 - $1,536

Seedco White Maize SC 661

$9.43$89.54
 • AUD: $14.47 - $137.42
 • BWP: $128 - $1,212
 • CAD: $13 - $122
 • EUR: €9.76 - €92.76
 • GBP: £8.96 - £85.08
 • KES: KSh1,135.79 - KSh10,789.99
 • NAD: $169.19 - $1,607.30
 • NZD: $16.45 - $156.31
 • MWK: $9,857.35 - $93,644.79
 • MYR: RM43 - RM412
 • MZN: MT602 - MT5 716
 • RUB: руб.539.61 - руб.5,126.32
 • TZS: TSh21,962 - TSh208,635
 • UGX: USh36,708.79 - USh348,733.54
 • ZAR: R170.00 - R1,615.00
 • ZMW: $154 - $1,460

Seedco White Maize SC 659

$9.43$75.40
 • AUD: $14.47 - $115.72
 • BWP: $128 - $1,020
 • CAD: $13 - $103
 • EUR: €9.76 - €78.11
 • GBP: £8.96 - £71.65
 • KES: KSh1,135.79 - KSh9,086.31
 • NAD: $169.19 - $1,353.51
 • NZD: $16.45 - $131.63
 • MWK: $9,857.35 - $78,858.77
 • MYR: RM43 - RM347
 • MZN: MT602 - MT4 813
 • RUB: руб.539.61 - руб.4,316.90
 • TZS: TSh21,962 - TSh175,692
 • UGX: USh36,708.79 - USh293,670.35
 • ZAR: R170.00 - R1,360.00
 • ZMW: $154 - $1,229

Seedco White Maize SC 657

$9.43$82.00
 • AUD: $14.47 - $125.85
 • BWP: $128 - $1,110
 • CAD: $13 - $112
 • EUR: €9.76 - €84.95
 • GBP: £8.96 - £77.92
 • KES: KSh1,135.79 - KSh9,881.36
 • NAD: $169.19 - $1,471.95
 • NZD: $16.45 - $143.15
 • MWK: $9,857.35 - $85,758.92
 • MYR: RM43 - RM377
 • MZN: MT602 - MT5 234
 • RUB: руб.539.61 - руб.4,694.63
 • TZS: TSh21,962 - TSh191,065
 • UGX: USh36,708.79 - USh319,366.50
 • ZAR: R170.00 - R1,479.00
 • ZMW: $154 - $1,337

Seedco White Maize SC 649

$9.43$82.00
 • AUD: $14.47 - $125.85
 • BWP: $128 - $1,110
 • CAD: $13 - $112
 • EUR: €9.76 - €84.95
 • GBP: £8.96 - £77.92
 • KES: KSh1,135.79 - KSh9,881.36
 • NAD: $169.19 - $1,471.95
 • NZD: $16.45 - $143.15
 • MWK: $9,857.35 - $85,758.92
 • MYR: RM43 - RM377
 • MZN: MT602 - MT5 234
 • RUB: руб.539.61 - руб.4,694.63
 • TZS: TSh21,962 - TSh191,065
 • UGX: USh36,708.79 - USh319,366.50
 • ZAR: R170.00 - R1,479.00
 • ZMW: $154 - $1,337

Seedco Yellow Maize SC 608

$9.43$84.83
 • AUD: $14.47 - $130.19
 • BWP: $128 - $1,148
 • CAD: $13 - $115
 • EUR: €9.76 - €87.88
 • GBP: £8.96 - £80.60
 • KES: KSh1,135.79 - KSh10,222.10
 • NAD: $169.19 - $1,522.70
 • NZD: $16.45 - $148.08
 • MWK: $9,857.35 - $88,716.12
 • MYR: RM43 - RM390
 • MZN: MT602 - MT5 415
 • RUB: руб.539.61 - руб.4,856.51
 • TZS: TSh21,962 - TSh197,654
 • UGX: USh36,708.79 - USh330,379.14
 • ZAR: R170.00 - R1,530.00
 • ZMW: $154 - $1,383

Seedco White Maize SC 555

$9.43$75.40
 • AUD: $14.47 - $115.72
 • BWP: $128 - $1,020
 • CAD: $13 - $103
 • EUR: €9.76 - €78.11
 • GBP: £8.96 - £71.65
 • KES: KSh1,135.79 - KSh9,086.31
 • NAD: $169.19 - $1,353.51
 • NZD: $16.45 - $131.63
 • MWK: $9,857.35 - $78,858.77
 • MYR: RM43 - RM347
 • MZN: MT602 - MT4 813
 • RUB: руб.539.61 - руб.4,316.90
 • TZS: TSh21,962 - TSh175,692
 • UGX: USh36,708.79 - USh293,670.35
 • ZAR: R170.00 - R1,360.00
 • ZMW: $154 - $1,229

Seedco White Maize SC 529

$9.43$70.69
 • AUD: $14.47 - $108.49
 • BWP: $128 - $956
 • CAD: $13 - $96
 • EUR: €9.76 - €73.23
 • GBP: £8.96 - £67.17
 • KES: KSh1,135.79 - KSh8,518.41
 • NAD: $169.19 - $1,268.92
 • NZD: $16.45 - $123.40
 • MWK: $9,857.35 - $73,930.10
 • MYR: RM43 - RM325
 • MZN: MT602 - MT4 512
 • RUB: руб.539.61 - руб.4,047.09
 • TZS: TSh21,962 - TSh164,712
 • UGX: USh36,708.79 - USh275,315.95
 • ZAR: R170.00 - R1,275.00
 • ZMW: $154 - $1,152

Seedco White Maize SC 513

$9.43$65.98
 • AUD: $14.47 - $101.26
 • BWP: $128 - $893
 • CAD: $13 - $90
 • EUR: €9.76 - €68.35
 • GBP: £8.96 - £62.69
 • KES: KSh1,135.79 - KSh7,950.52
 • NAD: $169.19 - $1,184.32
 • NZD: $16.45 - $115.18
 • MWK: $9,857.35 - $69,001.43
 • MYR: RM43 - RM303
 • MZN: MT602 - MT4 211
 • RUB: руб.539.61 - руб.3,777.29
 • TZS: TSh21,962 - TSh153,731
 • UGX: USh36,708.79 - USh256,961.55
 • ZAR: R170.00 - R1,190.00
 • ZMW: $154 - $1,075

Seedco White Maize SC 419

$9.43$70.69
 • AUD: $14.47 - $108.49
 • BWP: $128 - $956
 • CAD: $13 - $96
 • EUR: €9.76 - €73.23
 • GBP: £8.96 - £67.17
 • KES: KSh1,135.79 - KSh8,518.41
 • NAD: $169.19 - $1,268.92
 • NZD: $16.45 - $123.40
 • MWK: $9,857.35 - $73,930.10
 • MYR: RM43 - RM325
 • MZN: MT602 - MT4 512
 • RUB: руб.539.61 - руб.4,047.09
 • TZS: TSh21,962 - TSh164,712
 • UGX: USh36,708.79 - USh275,315.95
 • ZAR: R170.00 - R1,275.00
 • ZMW: $154 - $1,152

Seedco Yellow Maize SC 402

$28.28$80.12
 • AUD: $43.40 - $122.96
 • BWP: $383 - $1,084
 • CAD: $38 - $109
 • EUR: €29.29 - €83.00
 • GBP: £26.87 - £76.13
 • KES: KSh3,407.37 - KSh9,654.20
 • NAD: $507.57 - $1,438.11
 • NZD: $49.36 - $139.86
 • MWK: $29,572.04 - $83,787.45
 • MYR: RM130 - RM368
 • MZN: MT1 805 - MT5 114
 • RUB: руб.1,618.84 - руб.4,586.70
 • TZS: TSh65,885 - TSh186,673
 • UGX: USh110,126.38 - USh312,024.74
 • ZAR: R510.00 - R1,445.00
 • ZMW: $461 - $1,306

Seedco White Maize SC 303

$9.43$65.98
 • AUD: $14.47 - $101.26
 • BWP: $128 - $893
 • CAD: $13 - $90
 • EUR: €9.76 - €68.35
 • GBP: £8.96 - £62.69
 • KES: KSh1,135.79 - KSh7,950.52
 • NAD: $169.19 - $1,184.32
 • NZD: $16.45 - $115.18
 • MWK: $9,857.35 - $69,001.43
 • MYR: RM43 - RM303
 • MZN: MT602 - MT4 211
 • RUB: руб.539.61 - руб.3,777.29
 • TZS: TSh21,962 - TSh153,731
 • UGX: USh36,708.79 - USh256,961.55
 • ZAR: R170.00 - R1,190.00
 • ZMW: $154 - $1,075

Seedco White Maize SC 301

$9.43$65.98
 • AUD: $14.47 - $101.26
 • BWP: $128 - $893
 • CAD: $13 - $90
 • EUR: €9.76 - €68.35
 • GBP: £8.96 - £62.69
 • KES: KSh1,135.79 - KSh7,950.52
 • NAD: $169.19 - $1,184.32
 • NZD: $16.45 - $115.18
 • MWK: $9,857.35 - $69,001.43
 • MYR: RM43 - RM303
 • MZN: MT602 - MT4 211
 • RUB: руб.539.61 - руб.3,777.29
 • TZS: TSh21,962 - TSh153,731
 • UGX: USh36,708.79 - USh256,961.55
 • ZAR: R170.00 - R1,190.00
 • ZMW: $154 - $1,075